Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
SPOT O ZNP

Zapraszamy do obejrzenie spotu promującego
Związek Nauczycielstwa Polskiego na stronie
Zarządu Głównego ZNP
PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO

Obywatelski projekt ZNP trafił do podkomisji
14 marca 2012 r. sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21). Jej przewodniczącym został poseł Marek Rząsa (PO).
Obywatelski projekt „Przedszkole dla każdego dziecka” ma na celu znowelizowanie: definicji ustawowej przedszkola publicznego; przepisów określających wiek, w którym przysługuje prawo do wychowania przedszkolnego oraz przepisów dotyczących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego prawa (objęcie wychowania przedszkolnego subwencją z budżetu państwa).
Będzie on procedowany razem z poselskim (PSL) projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172), który dotyczy stworzenia mechanizmu wsparcia finansowego organów prowadzących przedszkola (50 proc. dotacja).
W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.
 
 
REGULAMIN NADZORU WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 marca 2011r.

"Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć bezpośredniemu organowi nadzoru:

- zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu
i prezydium,
- roczne sprawozdanie finansowe,
- treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia."


Oświadczenie ZNP w związku z artykułem zamieszczonym w dzisiejszym numerze Dziennika Gazety Prawnej

Nie jest prawdą jak podaje Dziennik Gazeta Prawna (22.09.2011), że „polski nauczyciel pracuje tylko trzy godziny dziennie”. Informacja ta jest niewiarygodnie absurdalna! Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje kroki prawne w związku z publikowaniem przez DGP nieprawdziwych i szkalujących nauczycieli informacji.
 
 
Realizacja art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Omówienie wyników badania ankietowego ZNP

W okresie obowiązywania znowelizowanego w 2009 r. artykułu 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego systematycznie monitorował sposób jego realizacji. Sygnalizowane nam zastrzeżenia, a także wyniki regionalnych sondaży ujawniły szereg nieprawidłowości związanych ze stosowaniem nowej regulacji w praktyce szkolnej. Dlatego w 2011 r. ZNP przeprowadził na terenie kraju badanie ankietowe, w celu zdiagnozowania aktualnej sytuacji. W badaniu uczestniczyło ponad 150 tys. nauczycieli, z ponad 10 tys. szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2011-05-03
CZERWONA KARTKA DLA MEN

Informacja o akcji ZNP

 
 
NADANIE SZTANDARU OKRĘGOWI
KUJAWSKO-POMORSKIEMU ZNP

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 25 MARCA 2011r. w Bydgoszczy w Sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII
2011-03-25
Na marginesie XII Manify

Manifa, w której tak liczny udział wzięły nasze koleżanki ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, to krzyk gniewu, to oznaka determinacji, sygnał gotowości do walki o równe prawa kobiet do godnego życia. A żyć godnie może tylko ten, którego człowieczeństwo nie jest kwestionowane, którego nie zmusza się do ciężkiej pracy za groszowe zarobki, do przeżycia całego dnia za 36 zł brutto. Dyskryminacją jest przecież zatrudnianie za minimalną płacę, życie pod ciągłą groźbą : „Przyjdzie firma i zrobi to samo za mniejsze pieniądze”. Dyskryminacją jest wytykanie palcami, pogarda kryjąca się w stwierdzeniu: „Jesteś inna, jesteś gorsza.”
2011-03-09
 
 
Co robić, gdy samorząd likwiduje szkołę?

W ostatnim czasie do Zarządu Głównego ZNP napływają informacje o zamiarze likwidacji szkół. Samorządy decydują się na taki krok najczęściej z powodu oszczędności. Ale tracą na tym uczniowie, ich rodzice i pracownicy. Traci też na swoim znaczeniu miejscowość bez szkoły.
Dlatego ZG ZNP zwraca się do wszystkich członków ZNP o monitorowanie procesu likwidacji placówek oświatowych na swoim terenie oraz o wnikliwe sprawdzanie uchwał o zamiarze likwidacji szkoły lub uchwał o likwidacji szkoły.
Zasady postępowania w ramach sporu zbiorowego

 
 
strony: | 1 | 2 | 3 |