Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
Jedz jabłka w szkole i przedszkolu!

List ZNP do Ministra Rolnictwa
Warszawa, 11.08.2014

Szanowny Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szanowny Panie Ministrze!

W związku z akcją społeczną „Jedz jabłka”, jaka pojawiła się w wyniku rosyjskiego embarga nałożonego na polskie owoce, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o rozszerzenie programu „Owoce w szkole”. Celami tego programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Obecnie jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy kilka razy w tygodniu otrzymują m.in. świeże jabłka.

NOWA KADENCJA W ODDZIAŁACH ZNP

Podsumowując kampanię sprawozdawczo-wyborczą informujemy, iż w 18 oddziałach nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa.

Wybór nowych władz Okręgu ZNP odbędzie się 8 września 2014 roku.
 
 
Zakończenie akcji protestacyjnej

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „
Dość tego!”


Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.

§ 2

Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania
od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-28
Asystent nauczyciela!
Senat RP przyjął zmiany
w ustawie oświatowej

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy.

Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach ponownie trafi pod obrady Sejmu.
2014-04-11
 
 
MANIFESTACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BRUKSELI

4 kwietnia 2014r. odbyła się
Manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
w Brukseli, w której uczestniczyli również przedstawiciele
naszego Okręgu.
Zapraszamy do Fotogalerii.
2014-04-08
Uchwała Nr 12/2014 Prezydium
Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ws. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1
z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia,
co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół
i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r.
do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-03
 
 
NAUCZYCIEL – UCZY, ASYSTENT - ASYSTUJE

Asystent - NIE!
ZNP nie zgadza się na wprowadzenie do szkół podstawowych asystentów, którzy będą mogli zastępować nauczycieli!
18 marca br. Zarząd Główny ZNP przyjął Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!".
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP - Dość tego!".
2014-03-27
Uchwała Nr 1/2014 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP
"Dość tego!"

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".

§ 2

Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
2014-03-21
 
 
Najważniejsze działania ZNP
w kadencji 2010-2014

Zmiany w strukturze
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku
Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP
zostało rozwiązanych 8 oddziałów,
ich ogniska zostały przyłączone do sąsiadujących oddziałów:

 • Aleksandrów Kujawski-Gmina i Nieszawa do Oddziału
  w Aleksandrowie Kujawskim-Mieście

 • Brześć Kujawski do Oddziału we Włocławku

 • Dąbrowa Biskupia i Inowrocław-Gmina do Oddziału
  w Inowrocławiu-Mieście

 • Książki do Oddziału w Wąbrzeźnie

 • Sadki do Oddziału w Nakle n/Notecią

 • Osięciny do Oddziału w Radziejowie

 • Więcej w zakładce O nas -> Oddziały
  2014-01-15
   
   
  Akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”

  Podziękowania Prezesa ZNP

  Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty
  w Warszawie
  23 listopada br.
  ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  16 października 2013 roku

  Zapraszamy do Fotogalerii, w której można
  obejrzeć zdjęcia z uroczystości Okręgu
  Kujawsko-Pomorskiego ZNP
   
   
  MANIFESTACJA W WARSZAWIE 14.09.2013R.

  W dniu 14 września br. odbyła się Ogólnopolska Manifestacja Związków Zawodowych, w której również uczestniczyli przedstawiciele naszego Okręgu z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia. Zapraszamy do Fotogalerii..
  XVII Mistrzostwa POLSKI Nauczycieli w Brydżu Sportowym w Grudziądzu

  Zapraszamy do Fotogalerii do obejrzenia zdjęć z Mistrzostw, które odbyły się w dn. 1-3 LIPCA 2013 roku
   
   
  Działalność Okręgowego
  Klubu Młodego Nauczyciela

  Zapraszamy do zakładki O NAS->Klub Młodego Nauczyciela
  Koniec złych reform! Teraz!

  To hasło ogólnopolskiej akcji, z którą w maju rusza Związek-powiedział na konferencji Prezes ZNP-Sławomir Broniarz
  Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego ZNP
   
   
  strony: | 1 | 2 | 3 |