Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności
Asystent nauczyciela!
Senat RP przyjął zmiany
w ustawie oświatowej

10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy.

Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach ponownie trafi pod obrady Sejmu.
2014-04-11
MANIFESTACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BRUKSELI

4 kwietnia 2014r. odbyła się
Manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
w Brukseli, w której uczestniczyli również przedstawiciele
naszego Okręgu.
Zapraszamy do Fotogalerii.
2014-04-08
 
 
Uchwała Nr 12/2014 Prezydium
Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ws. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1
z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia,
co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół
i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r.
do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
2014-04-03
NAUCZYCIEL – UCZY, ASYSTENT - ASYSTUJE

Asystent - NIE!
ZNP nie zgadza się na wprowadzenie do szkół podstawowych asystentów, którzy będą mogli zastępować nauczycieli!
18 marca br. Zarząd Główny ZNP przyjął Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego!".
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP - Dość tego!".
2014-03-27
 
 
Uchwała Nr 1/2014 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP
z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP
"Dość tego!"

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 41 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zatrudnienia asystenta nauczyciela w szkole podstawowej,
w tym specjalnej i integracyjnej, wznowiona zostanie Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP "Dość tego!".

§ 2

Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podjęcia decyzji o formie i zakresie dalszych działań Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
2014-03-21
Najważniejsze działania ZNP
w kadencji 2010-2014

 
 
Zmiany w strukturze
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku
Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP
zostało rozwiązanych 8 oddziałów,
ich ogniska zostały przyłączone do sąsiadujących oddziałów:

 • Aleksandrów Kujawski-Gmina i Nieszawa do Oddziału
  w Aleksandrowie Kujawskim-Mieście

 • Brześć Kujawski do Oddziału we Włocławku

 • Dąbrowa Biskupia i Inowrocław-Gmina do Oddziału
  w Inowrocławiu-Mieście

 • Książki do Oddziału w Wąbrzeźnie

 • Sadki do Oddziału w Nakle n/Notecią

 • Osięciny do Oddziału w Radziejowie

 • Więcej w zakładce O nas -> Oddziały
  2014-01-15
  Akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”

  Podziękowania Prezesa ZNP

  Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty
  w Warszawie
  23 listopada br.
  ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII
   
   
  Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  16 października 2013 roku

  Zapraszamy do Fotogalerii, w której można
  obejrzeć zdjęcia z uroczystości Okręgu
  Kujawsko-Pomorskiego ZNP
  MANIFESTACJA W WARSZAWIE 14.09.2013R.

  W dniu 14 września br. odbyła się Ogólnopolska Manifestacja Związków Zawodowych, w której również uczestniczyli przedstawiciele naszego Okręgu z Bydgoszczy, Włocławka i Torunia. Zapraszamy do Fotogalerii..
   
   
  XVII Mistrzostwa POLSKI Nauczycieli w Brydżu Sportowym w Grudziądzu

  Zapraszamy do Fotogalerii do obejrzenia zdjęć z Mistrzostw, które odbyły się w dn. 1-3 LIPCA 2013 roku
  Działalność Okręgowego
  Klubu Młodego Nauczyciela

  Zapraszamy do zakładki O NAS->Klub Młodego Nauczyciela
   
   
  Koniec złych reform! Teraz!

  To hasło ogólnopolskiej akcji, z którą w maju rusza Związek-powiedział na konferencji Prezes ZNP-Sławomir Broniarz
  Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego ZNP
  SPOT O ZNP

  Zapraszamy do obejrzenie spotu promującego
  Związek Nauczycielstwa Polskiego na stronie
  Zarządu Głównego ZNP
   
   
  PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO

  Obywatelski projekt ZNP trafił do podkomisji
  14 marca 2012 r. sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21). Jej przewodniczącym został poseł Marek Rząsa (PO).
  Obywatelski projekt „Przedszkole dla każdego dziecka” ma na celu znowelizowanie: definicji ustawowej przedszkola publicznego; przepisów określających wiek, w którym przysługuje prawo do wychowania przedszkolnego oraz przepisów dotyczących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego prawa (objęcie wychowania przedszkolnego subwencją z budżetu państwa).
  Będzie on procedowany razem z poselskim (PSL) projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172), który dotyczy stworzenia mechanizmu wsparcia finansowego organów prowadzących przedszkola (50 proc. dotacja).
  W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.
  REGULAMIN NADZORU WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

  przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 22 marca 2011r.

  "Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć bezpośredniemu organowi nadzoru:

  - zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu
  i prezydium,
  - roczne sprawozdanie finansowe,
  - treść uchwał władz i organów wykonawczych - drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia."


   
   
  strony: | 1 | 2 | 3 |