Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności >
Stanowisko ZG ZNP z dnia 26 września 2017 r.

Stanowisko ZG ZNP z dnia 26 września 2017 r.

wobec działań Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec prowadzonej przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” akcji dezinformacyjnej przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i jego kierownictwu. Przypomina to metody nagonki prowadzonej wobec ZNP także przez poprzednie rządy.

Szczególnie oburza oświadczenie oświatowej „Solidarności” z dnia 20 września 2017 r., stanowiące próbę usprawiedliwienia podejmowanych wspólnie z rządem działań, których celem jest likwidacja uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Zarzuty te godzą jednocześnie w dobre imię Związku Nauczycielstwa Polskiego i dezawuują dokonania naszej organizacji.

Przypominamy! To przewodniczący oświatowej „Solidarności”, a nie prezes ZNP, deklarował w publikowanym wywiadzie (link), że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”.
Brak sprostowania wypowiedzi lidera oświatowej „Solidarności” nie pozostawia wątpliwości, co do rzeczywistych intencji i kierunków działań podejmowanych przez ten związek.

Przypominamy! To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi nauczycielom, dzieli nauczycieli i manipuluje środowiskiem oświatowym, czy też czyni ustępstwa na rzecz rządzących i nieudolnie negocjuje w sprawach pracowniczych, ponieważ to nie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rząd prowadzi nieoficjalne negocjacje.

Przypominamy! W momencie ogłoszenia w roku 2017 przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku w szkołach i placówkach, to liderzy oświatowej „Solidarności”,
wspólnie z większością kuratorów oświaty, informowali o nielegalności tego protestu i grozili jego uczestnikom konsekwencjami. To liderzy „Solidarności” współuczestniczyli w bezprecedensowych atakach wymierzonych w protestujących pracowników oświaty.
Nie przyłączyli się do strajku na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Przypominamy! To liderzy oświatowej „Solidarności” obiecywali osłony dla nauczycieli zwalnianych w wyniku wdrożenia od 1 września 2017 r. reformy w oświacie, w tym przywrócenie szczególnych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Pytamy, gdzie są te osłony i wcześniejsze emerytury? Niestety, nie dość, że ich nie będzie, to przy aktywnym udziale związku zawodowego „Solidarność” próbuje się pozbawić nauczycieli uprawnień, które obecnie posiadają.

Przypominamy! Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela i pozbawienia nauczycieli niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie. Podejmowaliśmy szereg działań o charakterze protestacyjnym w obronie statusu zawodowego i miejsc pracy pracowników oświaty, niezależnie od opcji rządzącej.

Ponownie wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego