Strona główna > Bieżąca działalność > Aktulaności >
Komunikat w sprawie inicjatywy ustawodawczej

Komunikat w sprawie inicjatywy ustawodawczej

2016-03-31
24 marca br. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Fakt ten oznacza, że możemy zbierać podpisy.
Podpisy pod inicjatywą zbieramy do 8 czerwca 2016 r.

Inicjatywa ustawodawcza dotyczy nowych zasad finansowania zadań oświatowych. Zmiany proponowane w inicjatywie oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej. Samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych.

Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty i ustawę Karta Nauczyciela.

Proponowane zmiany nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.

Dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli dotyczy wyłącznie szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.